Preaching in the New Testament
Phụ đề: an exegetical and Biblical-theological study
Tác giả: Jonathan I. Griffiths
Ký hiệu Tác giả: GR-J
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012944
Nhà Xuất bản: Apollos
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 152
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích