L'évangile de Lisieux
Tác giả: M. H. Lelong, OP
Ký hiệu tác giả: LE-M
DDC: 269.2 - Loan báo Tin mừng
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012291
Nhà xuất bản: Librairie Sant-Paul
Khổ sách: 19
Số trang: 223
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích