Bround for the Promised Land
Phụ đề: the land promise in God's redemptive plan
Tác giả: Oren R. Martin
Ký hiệu Tác giả: MA-O
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012942
Nhà Xuất bản: Apollos
Năm Xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 208
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích