Le Mystère de la Charité
Tác giả: Joseph-Marie Perrin O.P.
Ký hiệu tác giả: PE-J
DDC: 234.3 - Mầu nhiệm cứu độ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012295
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1960
Khổ sách: 19
Số trang: 531
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích