Từ các bản văn Thánh kinh - Chúng tôi học Anh ngữ
Tác giả: Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng
Ký hiệu Tác giả: TA-H
DDC: 220.542 - Bản dịch Thánh Kinh bằng Anh ngữ
Ngôn ngữ: Song ngữ
Tập - số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010109
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 598
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010603
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 598
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích