The New Jérusalem Bible
Tác giả: Plusieurs Auteurs
Ký hiệu tác giả: AU-P
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004214
Nhà xuất bản: Reader's Edition
Năm xuất bản: 1990
Khổ sách: 23
Số trang: 1463
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích