Huyền nhiệm và quyền năng của Thánh lễ
Tác giả: Michael H. Brown
Ký hiệu Tác giả: BR-M
DDC: 264.3 - Thánh lễ và rước lễ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009664
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 126
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009724
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 126
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Lời tòa soạn  7
Chương I 11
Chương II 19
Chương III 29
Chương IV 37
Chương V 43
Chương VI 49
Chương VII 59
Chương VIII 65
Chương IX 75
Chương X 81
Chương XI 89
Chương XII 99
Chương XIII 107
Chương XIV 115
Chương XV 121
Xem đầy đủ Thu gọn