Contemporary Theologians (Các vị thần học lừng danh)
Tác giả: Janemes J. Bacik
Ký hiệu Tác giả: BA-J
Dịch giả: Nguyễn Trí Diện
DDC: 230.092 - Các thần học gia
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008753
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 406
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008754
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 406
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0009025
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 406
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Dẫn nhập 
1. KARL RAHNER
   Kiếm tìm Nước Chúa nơi đời sống hằng ngày 
2. BERNARD LONERGAN
   Thực thi việc triển nở bản thân
3. YVES CONGAR
   Tăng sinh khí phong trào hiệp nhất
4. HANS URS VON BALTHASAR
   Tinh thần chiêm niệm 
5. EDWARD SCHILLEBEECKX
   Đào sâu thêm mốì quan hệ cùng Đức Giêsu 
6. JOHN MACQUARRIE
   Tìm hiểu sức sinh tồn nhân bản   
7. HANSKUNG
   Cải cách xã hội
8. KARL BARTH
   Làm tao nhã hình ảnh Đức Chúa của ta 
9. PAUL TILLICH
   Liên kết đạo giáo và văn hóa 
10. REINHOLD NIEBUHR
   Ứng dụng chủ trương hiện thực Kitô giáo 
11. JOHN COURTNEY MURRAY
   Sống như một Kitô hữu nơi xã hội đa nguyên
12. JOHANN METZ
   Khắc phục thói chỉ biết mình 
13. GUSTAVO GUTIERREZ
   Học hành nơi thần học giải phóng 
14. ROSEMARY RUETHER
   Vượt qua chữ trương kỳ thị giới tính  
15. MARTIN LUTHER KING 
   Cuộc đấu tranh giành tự do
16. ALFRED NORTH WHITEHEAD
   Phiên giải lại hữu thần thuyết trong một thế giới duy lực 
17. JACQUES MARITAIN
   Triển khai chủ nghĩa nhân vị Kitô giáo  
18. LM. PIERRE TEILHARD DE CHARDIN
   Triển khai sự thánh hóa việc làm
19. MARTIN BUBER
   Khắc phục lại chiều kích cá nhân về cuộc sống  
20. MAHANDAS GANDHI
   Việc học hỏi từ Đông phương
Lời nói 
Xem đầy đủ Thu gọn