Sứ mạng liên tục của Chúa Giêsu theo quan điểm của Đức Cha Lambert de La Motte (1624-1679) và công cuộc canh tân việc Phúc âm hoá tại Châu Á
Tác giả: Nt. Marie Fiat Trần Thị Tuyết Mai, MTG
Ký hiệu tác giả: CA-R
DDC: 257.1 - Dòng Mến Thánh Giá
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Q1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015135
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 23
Số trang: 618
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích