Hỏi - đáp pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo
Tác giả: Ban Tôn giáo Chính phủ
Ký hiệu tác giả: BAN
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015009
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 103
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 3
Phần I: Những quy định chung về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo 5
Phần II: Hoạt động tín ngưỡng 11
Phần III: Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, đăng ký hoạt động tôn giáo 17
Phần IV: Tổ chức tôn giáo 22
Phần V: Hoạt động tôn giáo; hoạt động xuất bản, giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo của tổ chức tôn giáo 42
Phần VI: Quản lý nhà nước và xứ lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo 57
Phần VII: Pháp luật về đất đai liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo 62
Phần VIII: Pháp luật về xây dựng liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo 86