Hành hương Đất thánh
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
Ký hiệu tác giả: NG-A
DDC: 263.04 - Hành hương của người Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014399
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 316
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Cùng quý độc giả 4
2. Lời giới thiệu
3. Hành hương đất thánh (Phần 1)
4. Israel 10 
5. Những địa danh hành hương 12 
6. Césaré 13 
7. Núi Carmel 15 
8. Nagiarét 16 
9. Núi Tabor 17 
10. Phòng nguyện giếng Đức Mẹ nhà thờ thánh Giuse 21 
11. Cương cung thánh đường truyền kinh 23 
12. Hành hương đất thánh (Phần II)  - Cana 26 
13. Biển hồ Galilê 32 
14. Caphunaum 36 
15. Núi Bát Phúc 43 
16. Nhà thờ Tối Thượng Quyền 47
17. Jordan 51
18. Hành hương đất thánh (Phần III) - Giêrusalem 57
19. Ngoại thành Giêrusalem  
Nhà thờ Kinh Lạy Cha  
Nhà nguyện Chúa Thăng Thiên 75
20. Vườn Giệtsimani 80
21. Nhà thờ của các dân tộc 81
22. Hành hương đất thánh (Phần IV) Đền thờ Hồi giáo 89
23. 14 chặng đường thánh giá 92
24. Hành hương đất thánh  (Phần V) 117 
25. Bêlem 118
26. Hang Bêlem  
Thành đường giáng sinh 119
27. Quảng trường giáng sinh 120
28. Cánh đồng Chiên 125
29. Giêricô 129
30. Núi cám dỗ 131
31. Qumran 134
32. Biển chết 139
33. Bêtania 141
34. Hành hương đất thánh (Phần cuối) - En Kerem 146
35. Nhà thờ thăm viếng 154
36. Đức Mẹ ngủ 157
37. Nhà tiệc ly 159
38. Đôi dòng lịch sử 162 
39. Hành hương đất thánh (Chương phụ lục I) 177
40. Israel - Do Thái (Phục quốc) 178
41. Cuộc chiến lần 5 Ả Rập - Israel 187
42. Nassep quốc hữu hoà kênh Suez và bùng nổ chiến tranh 192
42. Plo 195
44. Giấc mơ hoà bình cho Trung Đông 206
45. Ngôi nhà đầu tiên của htowif Chúa Giêsu Nazareth 213
46. Ngôi hà của thánh Phêrô 215
47. Những kỳ quan nhà thờ Đức mẹ truyền tin tại Nazareth Israel 222 
48. Thành cổ Êphêsô 226 
49. Nhà Đức trinh nữ Maria  232
50. Bức tường than khóc tại Giêrusalem 237
51. Các tháng Do Thái 244
52. Con cá theo Kinh thánh 247
53. Khai quật các ngôi mộ của dòng họ Hêrôđê 248
54. Nhà nguyện Êphêsô 250
55. Tìm hiểu hang đá Bêlem 254
56. Nhà nguyện Thăng Thiên 265
57. Bức tường than khóc 271
58. Hành hương đất thánh (chương phụ lục II) 285
59. Tham quan đất nước và Giáo hội công giáo Lào 286
60. Giáo hội công giáo Lào 290
61. Hành hương Hàn Quốc 297
62. Đôi nét về Giáo hội Công giáo Hàn Quốc 299