Những câu chuyện tại Giêrusalem
Tác giả: Giuse Phạm Đình Ngọc, SJ
Ký hiệu tác giả: PH-N
DDC: 263.04 - Hành hương của người Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009629
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 177
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009725
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 177
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu của linh mục Giuse Maria Cao Gia An, SJ  
Hành hương về quê Chúa 5
Lời tựa 11
1. Câu chuyện nhập đề 15
2. Câu chuyện bức tường thành Giêrusalem 22
3. Câu chuyện kết thân 37
4. Câu chuyện bữa tiệc ly 50
5. Câu chuyện về Chúa Cha 62
6. Câu chuyện trong vườn Dầu 79
7. Câu chuyện về thánh Phêrô chối Chúa 90
8. Câu chuyện xử án Thầy Giêsu 105
9. Câu chuyện các chặng Đàng Thánh Giá 125
10. Câu chuyện Phục sinh 147
11. Câu chuyện của bà Maria Madalena 160
12. Câu chuyện ông Tôma Tông đồ 167
13. Phụ chương câu chuyện kẻ bán Chúa 173
Tri ân 178