Lặp lại
Phụ đề: Một khảo luận bằng tâm lý học thực nghiệm
Nguyên tác: Gentagelsen
Tác giả: Søren Kierkegaard
Ký hiệu tác giả: KI-S
Dịch giả: Nguyễn Nguyên Phước
DDC: 150.72 - Giáo dục, nghiên cứu thực nghiệm tâm lý học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013515
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 208
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013516
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 208
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
Phần 1: Trần thuật của Constantin Constantius 11
Phần 2: Lặp lại 107
Những lá thư của chàng trai trẻ 127
Thư của người đàn ông trẻ tuổi 187
Thư kết của Constantin Constantius 195