Le Chrétien et le Mariage
Tác giả: Bernhard Haring
Ký hiệu tác giả: HA-B
DDC: 248.34 - Hướng dẫn đời sống hôn nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012858
Nhà xuất bản: Saint - Paul
Năm xuất bản: 1965
Khổ sách: 19
Số trang: 155
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích