Vices des Vertus. Vertus des Vices
Tác giả: Paul Chauchard
Ký hiệu tác giả: CH-P
DDC: 241.4 - Các nhân đức
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012786
Nhà xuất bản: Mame
Năm xuất bản: 1963
Khổ sách: 16
Số trang: 271
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích