25 Câu hỏi về các nhân đức và điều xấu
Nguyên tác: 25 Questions About Virtues and Vices
Tác giả: Les Miller
Ký hiệu tác giả: MI-L
Dịch giả: Nt. Maria Vũ Thị Thu Thủy
DDC: 241.4 - Các nhân đức
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009364
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 54
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009381
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 54
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015372
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 54
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CÁC NHÂN ĐỨC VÀ ĐIỀU XẤU  
1. Nhân đức là gì? 9
2. Điều xấu là gì? 11
3. Mười giới răn nói với chúng ta điều gì về nhân đức và điều xấu? 13
4.Các Ngôn sứ trong Kinh thánh dạy chúng ta điều gì về nhân đức và điều xấu? 15
5. Đức Giêsu dạy chúng ta điều gì về nhân đức? 17
6. Giáo hội dạy chúng ta điều gì về các nhân đức?  19
CÁC NHÂN ĐỨC ĐỐI THẦN  
7. Các nhân đức đối thần là gì? 21
8. Đức tin là gì? 23
9. Làm thế nào chúng ta có thể trở thành người trông cậy hơn? 25
10. Có phải tình yêu hơn cảm giác? 27
CÁC NHÂN ĐỨC TRỤ  
11. Các nhân đức trụ là gì? 29
12. Làm thế nào chúng ta có thể trở thành người khôn ngoan hơn? 31
13. Cái gì là sự khác biệt giữa công bằng và bình đẳng? 33
14. Vì sao tự chủ quan trọng? 35
15. Dũng cảm thật là gì? 36
BẢY MỐI TỘI ĐẦU  
16. Tội là gì? 38
17. Bảy mối tội đầu là gì? và tại sao chúng ta làm chết người? 40
18. Điều gì không đúng với sự hãnh diện? 41
19. Làm sao chúng ta có thể ngừng ganh tị? 43
20. Tại sao nói dâm ô là sai? 45
21. Tôi có thể xử lý tức giận của tôi như thế nào? 46
22. Tại sao mê ăn uống có hại? 48
23. Có điều gì bất ổn với người tham lam? 49
24. Vì tôi bừa bộn. Điều ghê gớm này là gì? 51
TÍNH CÁCH  
25. Nhân đức phải làm gì với tính cách? 53