Les voies de la liberté
Tác giả: Edwin D. Hoffman
Ký hiệu tác giả: HO-E
DDC: 233.7 - Tự do lựa chọn
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012761
Nhà xuất bản: Nouveaux Horizons
Năm xuất bản: 1964
Khổ sách: 17
Số trang: 206
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích