L'homme moderne devant le salut
Tác giả: Charles Moeller
Ký hiệu tác giả: MO-C
DDC: 233.7 - Tự do lựa chọn
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004316
Nhà xuất bản: Editions Ouvrières
Năm xuất bản: 1965
Khổ sách: 20
Số trang: 216
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích