Antidote à la mort
Phụ đề: Bible et vie chrétienne
Tác giả: Dom Hilaire Duesberg
Ký hiệu tác giả: DU-D
DDC: 236.1 - Chết và phán xét
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012727
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1962
Khổ sách: 19
Số trang: 113
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích