Đức Kitô, con người và cái chết
Nguyên tác: Le Christ, L'Homme
Tác giả: Francois - Xavier Durrwell, CSsR
Ký hiệu tác giả: DUR
Dịch giả: P. Vũ Văn Thiện
DDC: 236.1 - Chết và phán xét
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002310
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 97
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002343
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 97
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014346
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 97
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 1
1.Có thể nào nói về sự chết không? 6
2.Chết ý thức hay vô thức? 9
1.Con người sẽ chết 14
2.Tôi là đường đi 16
3.Xuống ngục tổ tông 17
4.Gặp gỡ Chúa Giêsu trong cái chết của Ngài 20
5.Anh em đã tiếp cận đại hội các con đầu lòng của Thiên Chúa 25
1.Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với con của Người 28
2.Ra đi để ở với Đức Kitô 30
3.Cùng chết với Đức Kitô 32
4.Được biết chính Đức Kitô 36
5.Không có tình yêu nào lớn lao bằng hy sinh mạng sống 38
6.Được thanh luyện nhờ cuộc Vượt qua của Đức Giêsu 41
7.Trong cõi trời, trong Đức Kitô Giêsu 42
8.Sự chết đã bị mai táng trong cuộc chiến thắng 46
1.Nếu hạt lúa chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác 52
2.Tôi bị giằng co giữa hai bên 55
3.Chết để tập họp các con cái của Thiên Chúa tản mác 59
4.Chủ sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình 61
5.Đến ngày đó anh em sẽ xin và anh em sẽ lĩnh nhận 64
1.Tôi chết mọi ngày 66
2.Của ăn đàng cho người sắp chết 70
3.Tháp tùng người anh em đến tận cái chết 72
1.Phải chăng Thiên Chúa muốn có chết chóc? 78
2.Chúa Giêsu, vị Con Thiên Chúa trong cái chết 80
3.Thiên Chúa Cha và sự chết 82
4.Chúa Thánh Thần và sự chết 85
Lời cuối: Tâm sự người dịch 91