Le Dessein de Dieu: Les Merveilles de l'amour Miséricordieux
Tác giả: Abbé Paul
Ký hiệu tác giả: PA-A
DDC: 231.4 - Thuộc tính Thiên Chúa
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012668
Nhà xuất bản: Saint Michel
Năm xuất bản: 1970
Khổ sách: 21
Số trang: 408
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích