Jesus et la Samaritaine
Tác giả: G. Chevrot
Ký hiệu tác giả: CH-G
DDC: 231.4 - Thuộc tính Thiên Chúa
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012164
Nhà xuất bản: Bloud et Gay
Năm xuất bản: 1936
Khổ sách: 19
Số trang: 278
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích