Pour une alimentation meilleure méthodes d'éducation du piblic
Tác giả: Jean A. S. Ritchie
Ký hiệu tác giả: RI-J
DDC: 370 - Giáo dục
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012448
Nhà xuất bản: Rome
Năm xuất bản: 1951
Khổ sách: 19
Số trang: 164
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích