17 courses on leadership training
Tác giả: Trần Trường Minh
Ký hiệu tác giả: TR-M
DDC: 370 - Giáo dục
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004112
Nhà xuất bản: Adut Education Association
Khổ sách: 24
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích