Đông Phương xử thế
Tác giả: Nguyễn Lê Tuấn
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 370.114 - Giáo dục luân lý, đạo đức, nhân cách
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001045
Nhà xuất bản: Thanh Niên
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 19
Số trang: 160
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007891
Nhà xuất bản: Lao động
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 19
Số trang: 142
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007913
Nhà xuất bản: Lao động
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 19
Số trang: 142
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích