Hạt giống nảy mầm
Phụ đề: Ngày lễ có bài đọc riêng
Tác giả: Lm. Carolo Hồ Bặc Xái
Ký hiệu tác giả: HO-X
DDC: 242.36 - Các dịp Lễ khác
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001023
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 216
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích