Đối thoại với Thiên Chúa. Các ngày lễ từ tháng 7 đến tháng 12
Phụ đề: Những bài suy niệm hằng ngày
Nguyên tác: In conversation with God
Tác giả: Francis Fernandez
Ký hiệu tác giả: FE-F
DDC: 242.36 - Các dịp Lễ khác
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007012
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 538
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014762
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 538
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
NGÀY 3 THÁNG BẢY 23
NGÀY 11 THÁNG BẢY 32
NGÀY 16 THÁNG BẢY 42
NGÀY 22 THÁNG BẢY 51
NGÀY 25 THÁNG BẢY 61
NGÀY 26 THÁNG BẢY 71
NGÀY 29 THÁNG BẢY 79
NGÀY 31 THÁNG BẢY 89
NGÀY 1 THÁNG TÁM 98
NGÀY 4 THÁNG TÁM 107
NGÀY 5 THÁNG TÁM 116
NGÀY 8 THÁNG TÁM 134
NGÀY 14 THÁNG TÁM 143
NGÀY 15 THÁNG TÁM 151
NGÀY 21 THÁNG TÁM 162
NGÀY 22 THÁNG TÁM 170
NGÀY 24 THÁNG TÁM 179
NGÀY 27 THÁNG TÁM 188
NGÀY 28 THÁNG TÁM 197
NGÀY 29 THÁNG TÁM 206
NGÀY 8 THÁNG CHÍN 215
NGÀY 14 THÁNG CHÍN 225
NGÀY 15 THÁNG CHÍN 233
NGÀY 21 THÁNG CHÍN 243
NGÀY 24 THÁNG CHÍN 252
NGÀY 29 THÁNG CHÍN - I 260
NGÀY 29 THÁNG CHÍN - II 269
NGÀY 29 THÁNG CHÍN - III 278
NGÀY 2 THÁNG MƯỜI 267
NGÀY 4 THÁNG MƯỜI 297
NGÀY TẠ ƠN 307
NGÀY 7 THÁNG MƯỜI 316
NGÀY 12 THÁNG MƯỜI 327
NGÀY 15 THÁNG MƯỜI 337
NGÀY 18 THÁNG MƯỜI 346
NGÀY 18 THÁNG MƯỜI 355
NGÀY 1 THÁNG MƯỜI MỘT 365
NGÀY 2 THÁNG MƯỜI MỘT 375
NGÀY 9 THÁNG MƯỜI MỘT 384
NGÀY 21 THÁNG MƯỜI MỘT 393
NGÀY 30 THÁNG MƯỜI MỘT 402
NGÀY I - NGÀY 30 THÁNG MƯỜI MỘT 411
NGÀY II - NGÀY 1 THÁNG MƯỜI HAI 420
NGÀY III - NGÀY 2 THÁNG MƯỜI HAI 430
NGÀY 3 THÁNG MƯỜI HAI 439
NGÀY IV - NGÀY 3 THÁNG MƯỜI HAI 449
NGÀY V - NGÀY 4 THÁNG MƯỜI HAI 459
NGÀY VI - NGÀY 5 THÁNG MƯỜI HAI 469
NGÀY 6 THÁNG MƯỜI HAI 479
NGÀY VII - NGÀY 6 THÁNG MƯỜI HAI 489
NGÀY VIII - NGÀY 7 THÁNG MƯỜI HAI 500
NGÀY 8 THÁNG MƯỜI HAI 509
NGÀY 10 THÁNG MƯỜI HAI 518
NGÀY 12 THÁNG MƯỜI HAI 528