Nghi thức hôn phối
Tác giả: Nhóm phiên dịch các GKPV
Ký hiệu tác giả: NHOM
DDC: 265.5 - Bí tích Hôn phối
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001014
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 19
Số trang: 115
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002362
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 19
Số trang: 115
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Lời chỉ dẫn 7
Chương I: Nghi thức Hôn phối cử hành trong Thánh lễ 15
Chương II: Nghi thức Hôn phối cử hành ngoài Thánh lễ 40
Chương III: Nghi thức Hôn phối giữa một người chưa chịu phép rửa 59
Chương IV: Lễ kỷ niệm, lễ bạc, lễ vàng Hôn phối 70
Chương V: Phụng vụ lời Chúa trong nghi thức Hôn phối 75
Lời Chúa sắp theo thứ tự các sách Kinh Thánh 115
Mục lục 117