Introduction a l'etude droit comparé
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 300 - Khoa học xã hội
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011759
Nhà xuất bản: Librairie de la Société Anonyme
Năm xuất bản: 1938
Khổ sách: 25
Số trang: 735
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích