Sciences Sociales
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 300 - Khoa học xã hội
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011095
Nhà xuất bản: Desclée
Năm xuất bản: 1989
Khổ sách: 20
Số trang: 318
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích