Sept leçons sur l'être
Tác giả: Jacques Maritain
Ký hiệu tác giả: MA-J
DDC: 160 - Luận lý học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011723
Nhà xuất bản: Chez Pierre Téqui
Khổ sách: 23
Số trang: 163
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích