Le creuset de l'amour le Purgatoire
Tác giả: R.P. Jules Lebreton, SJ.
Ký hiệu tác giả: LE-R
DDC: 236.5 - Luyện ngục
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011359
Nhà xuất bản: Éditions spes
Khổ sách: 20
Số trang: 249
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích