Luyện ngục ở đâu?
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 236.5 - Luyện ngục
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005333
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 198
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005335
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 198
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Luyện ngục ở đâu? 7
2. Kiến thức về luyện ngục 11
3. Phép công thẳng của Thiên Chúa từ bi 17
4. Nguồn gốc lễ cầu hồn và tháng các linh hồn 22
5. Hình khổ các đẳng linh hồn 27
6. Đức Maria giải thoát các linh hồn luyện ngục 30
7. Những phương thế cứu giúp các linh hồn luyện ngục 33
8. Tôi đã gặp một linh hồn hiện về… 86
9. Luyện ngục, một lần đến thăm 94
10. Có linh hồn nào "mồ côi" và "khốn nạn"… 101
11. Không có linh hồn mồ côi 106
12. Thánh lễ, chìa khóa thiên đàng cho các linh hồn 109
13. Luyện ngục (theo mặc khải của bà Maria Simma) 114
14. Lòng tri ân của các linh hồn nơi lửa luyện ngục 175
15. Sự thông công giữa các thánh, các linh hồn… 127
16. Luyện ngục, những điều cần biết 132
17. Hãy cứu các linh hồn nơi lửa luyện ngục 175
18. Giữa sự chết và phục sinh, Chúa Giêsu ở đau? 186
19. Vượt qua ngưỡng cửa sự chết 189
20. Xác loài người sẽ sống lại 194