Những điều được viết trong Kinh Thánh có thật hay không? và phải chăng Thiên Chúa thời Cựu ước tàn bạo hơn thời Tân ước?
Tác giả: Nt. Agnes Cảnh Tuyết, OP
Ký hiệu tác giả: CA-T
DDC: 220.1 - Nguồn gốc và tính lịch sử về Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011281
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 18
Số trang: 118
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013019
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 18
Số trang: 118
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013149
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 18
Số trang: 118
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015143
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 18
Số trang: 118
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 7
Dẫn nhập: Kinh Thánh Cựu Ước, cuốn sách gây tranh cãi 9
PHẦN I: NHỮNG ĐiỀU ĐƯỢC ViẾT TRONG KINH THÁNH CÓ THẬT HAY KHÔNG?  
Ađam và Evà có thật hay không? 17
Abraham - Xuất hành có thật hay không? 23
PHẦN II: BẠO LỰC TRONG KINH THÁNH  
PHẢI CHĂNG THIÊN CHÚA THỜI CỰU ƯỚC TÀN BẠO HƠN THỜI TÂN ƯỚC?  
Bạo lực trong Kinh Thánh 37
Án Thần tru 39
Kinh Thánh và khảo cổ 43
Sách Giôsuê chương 6  47
Ý nghĩa án Thần tru 51
Thánh vịnh nguyền rủa 59
Phải chăng Thiên Chúa thời Cựu Ước tàn bạo hơn thời Tân Ước? 71
PHẦN PHỤ LỤC  
Ai có thể đọc Kinh Thánh? 79
Kinh Thánh Do thái giáo  Kitô giáo/ Công giáo  
Kinh Thánh Kitô giáo/ Công giáo  
Kinh Thánh Tin lành 87
Địa chính trị của vùng Trung Đông 97
Ngàn năm Lịch sử cứu độ 103
Thư mục 115