Giáo Hội với kho tàng mặc khải
Phụ đề: Giải đáp một số vấn nạn về Kinh Thánh
Tác giả: Norberto Nguyễn Văn Khanh, OFM
Ký hiệu tác giả: NG-K
DDC: 220.1 - Nguồn gốc và tính lịch sử về Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010696
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 195
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010728
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 195
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI MỞ ĐẦU 5
PHẦN 1: NHỮNG NÉT ĐẠI CƯỜNG VỀ MẶC KHẢI  
I.  BẢN CHẤT CỦA MẶC KHẢI 9
II. VIỆC LƯU TRUYỂN MẶC KHẢI 11
1. Tông truyền và Kinh Thánh 13
2. Quyền giảng dạy Mặc Khải trong Giáo Hội 15
III. VIỆC GIẢI THÍCH KINH THÁNH 18
1. Kinh Thánh là lời nhân loại 18
2. Kinh Thánh là Lời Thiên Chúa 19
3. Giáo Hội là tôi tớ của Lời Chúa 22
TÓM KẾT 23
PHẦN II: GIẢI ĐÁP MỘT SỐ VẤN NẠN  
I.  LỜI CHÚA VÀ KINH THÁNH 27
2. Chỉ Kinh Thánh mà thôi 27
2. Lắng nghe Lời Chúa 30
3. Thư quy 34
4. Tam sao thất bản? 36
II. ĐỨC MARIA 39
1. Ai là Mẹ Ta?. 39
2. Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 42
3. Đức Maria Vô nhiễm Nguyên tội 48
4. Đức Maria thánh thiện 59
5. Đức Maria trọn đời đồng trinh 61
6. Đức Maria hồn xác lên trời 65
7. Đức Maria trung gian 69
8. Đức Maria, Mẹ Giáo Hội 74
9. Đức Mẹ hiện ra 83
III. PHÊRÔ & MỘT SỐ NHÂN VẬT KHÁC 89
1. Địa vị huynh trưởng của Phêrô 89
2. Phêrô có vô ngộ không? 99
3. Phêrô không sống độc thân! 100
4. Gioan Tẩy giả: 101
5. Mácta và Maria: 102
6. Maria Bêtania và Maria Mácđala 104
7. Các môn đệ tiên khởi 106
IV. CÁC BÍ TÍCH 112
1. Bí tích Thánh tẩy 112
2. Bí tích Hòa giải 118
3. Bí tích Thánh thể. 123
4. Bí tích Truyền chức 129
V. NHỮNG THỰC TẠI SAU SỰ CHẾT 132
1. Luyện ngục. 132
2. Ân xá 139
3. Kẻ chết sống lại 143
VI. SỰ THỜ PHƯỢNG 146
1. Các tượng ảnh 146
2. Thờ phượng Thiên Chúa trong tinh thần 150
VI. CÁC PHÉP LẠ 154
1. Phép lạ và Khoa học 154
2. Các tai ương tại Ai Cập 157
3. Tại sao Đức Giêsu tiêu diệt 2000 con heo? 168
VII. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC 172
1. Án tru hiến 172
2. Danh xưng “thầy” và "cha". 177
3. Độc thân của linh mục 179
4. Ăn của cúng 183
5. Tôn kính ông bà, tổ tiên 187
LỜI KẾT 191