Tông đồ Phaolô chân dung tự họa
Nguyên tác: L'Apôtre Paul. Un autoportrait
Tác giả: Claude Tassin
Ký hiệu tác giả: TA-C
Dịch giả: Lm. Vinh Sơn Trần Minh Thực, PSS
DDC: 227 - Các thư Tân ước
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010895
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 408
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010935
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 408
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010936
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 408
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013088
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 408
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập “Chân dung tự hoạ”? 5
CHƯƠNG I: PHAOLÔ, MỘT VỊ TÔNG ĐỒ? 14
Một tông đồ nghĩa là gì? 14
Trước Phaolô 18
Phaolô và sứ vụ Tông đồ 22
Sau Phaolô 26
Một mối căng thẳng 28
Một ơn gọi ngôn sứ 30
Ơn gọi hay cuộc trở lại? 31
Một dự định địa lí? 35
Phaolô và gương mặt Người Tôi Tớ 38
Phaolô và gương mặt Giêrêmia 48
“Tông đồ các dân ngoại” 55
CHƯƠNG II: TỪ PHỤC VỤ MỘT GIAO ƯỚC MỚI (2 Cr 3,6)  
ĐẾN PHỤC VỤ ƠN HÒA GIẢI (2 Cr 5,14-21) 62
Cộng đoàn Côrintô, bức thư của Chúa Kitô 63
Giải thích 64
Giao Ước Mới trong Do thái giáo cổ xưa 74
Trở lại với 2 Cr 3 80
Lôgích của Phaolô 85
Sứ vụ hoà giải 91
CHƯƠNG III: PHAOLÔ, LÀ CHA VÀ LÀ MẸ 113
Hậu cảnh văn hoá của những lối ẩn dụ mang uy quyền bậc cha mẹ 114
Những cội nguồn của lối ẩn dụ trong 1 Tx 2,7b 116
Người cha và các nhà sư phạm (1 Cr 4,14-16) 119
Người cha của vị hôn thê (2 Cr 11,1-15)  125
Cuộc sinh hạ trong đau đớn (Gl 4,19) 135
Cuộc sinh hạ lúc tuổi già (Plm 8-10) 138
Chiều sâu của một lối ẩn dụ 141
CHƯƠNG IV: LỜI RAO GIẢNG THẬP GIÁ 144
Một cuộc chơi các đối đề 145
Kho tàng và những bình sành (2 Cr 4,7 - 5,10) 149
Đọc lại: lời nói và văn phẩm, sự hiện diện và vắng mặt 166
Kết luận 182
CHƯƠNG V: SỨ VỤ TÔNG ĐỒ VÀ NGÔN NGỮ PHƯỢNG TỰ 183
Nền phượng tự Do thái vào đầu công lịch 183
Việc phượng tự Kitô giáo 191
Việc phượng tự của vị Tông đồ 198
CHƯƠNG VI: PHAOLÔ VÀ TIỀN BẠC 228
Phaolô, Kêpha và các Tông đồ khác (1 Cr 9) 230
Huấn thị truyền giáo của Chúa Giêsu 236
Những lựa chọn của Phaolô 242
Nghề nghiệp của Phaolô 243
Cuộc lạc quyên  257
Cuộc lạc quyên của Phaolô: thành công hay thất bại? 263
Gieo và gặt  277
Tóm lược 282
CHƯƠNG VII: NHỮNG ĐỐI THỦ HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNH 286
Các đối thủ bằng xương bằng thịt (2 Cr) 289
Những sức mạnh thù nghịch 305
Kết luận 316
CHƯƠNG VIII: PHAOLÔ VÀ CUỘC CHIẾN ĐẤU BẰNG LỜI CẦU NGUYỆN 320
Lời cầu nguyện của Phaolô  322
Một lời chúc tụng (2 Cr 1,3-11) 343
Tóm lược 363
Kết luận 367
Bảng viết tắt 373
Phụ trương các tham chiếu được trích dẫn 375