Thánh Phaolô và tân phúc âm hóa
Tác giả: Ronald D. Witherup, PSS
Ký hiệu tác giả: WI-R
Dịch giả: Nguyễn Quí Khôi
DDC: 227.08 - Cuộc đời và sứ mạng thánh Phaolô
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010227
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 179
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010228
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 179
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tri ân  
Lời giới thiệu  
Chương 1: Các Thượng Hội Đồng và ý nghĩa của chúng 15
Chương 2: “Tân Phúc âm hoá” là gì? 23
Chương 3: Thánh Phaolô liên hệ thế nào với công cuộc tân Phúc âm hoá? 39
Chương 4: Tính cá vị và quy Kitô của đức tin 53
Chương 5: Sứ mạng của Giáo hội: Phúc âm hoá và thông truyền đức tin 67
Chương 6: Phúc âm hoá bên trong và bên ngoài 85
Chương 7: Phúc âm hoá là một trách nhiệm phổ quát 99
Chương 8: Chiều kích cá nhân và cộng đoàn của đức tin 109
Chương 9: Nâng đỡ sứ mạng: cầu nguyện, Lời Chúa, Bí tích, công lý hoà bình và đạo đức 121
Chương 10: Tính khẩn thiết của sứ mạng: những thách đố cho tân Phúc âm hoá 137
Kết luận  
Lời cầu nguyện cho công cuộc tân Phúc âm hoá 161
Bảng từ vựng 163
Phụ lục A: Các Thượng Hội Đồng Giám Mục trong Giáo hội Công giáo kể từ Vatican II 171
Phụ lục B: Các tài liệu chính yếu của Giáo hội về tân Phúc âm hoá 175
Phụ lục C: Lược tóm Sứ điệp đúc kết Thượng Hội Đồng về tân Phúc âm hoá (26.10.2012) 177