Nghệ thuật nói trước công chúng
Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
Ký hiệu tác giả: NG-L
DDC: 302.5 - Liên hệ cá nhân và xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000872
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 286
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004979
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 286
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
TỰA 5
ĐẠI Ý TRONG SÁCH 10
PHẦN 1: NHỮNG ĐỨC CẦN PHẢI CÓ KHI MUỐN TẬP NÓI TRƯỚC CÔNG CHÚNG 11
Chương 1: KHOA NÓI - ĐỨC KIÊN TÂM 12
*Lời nói rất ích lợi và quan trọng 12
*Những người không biết nói 13
*Không ai dạy ta môn đó 14
*Tại các trường bên Mỹ 15
*Thời này ta phải học môn nói 15
*Ai cũng học được môn nói. Nói là nghệ thuật có những qui tắc riêng 16
*Cần nhất phải kiên tâm 17
TÓM TẮT CHƯƠNG 1 PHẦN I 19
Chương 2: THẮNG TÍNH NHÚT THÁT 20
*Ai cũng có tính nhút nhát,sợ sệt khi đững nói trước công chúng 20
*Nguyên do tính nhút nhát khi nói trước công chúng 22
TÓM TẮT CHƯƠNG 2 PHẦN I 34
PHẦN 2: CÁCH SOẠN MỘT BÀI DIỄN VĂN 35
Chương 1: KIỀM VÀ SẮP Ý 36
*Lựa vấn đề bạn yêu nhất 36
*Đừng quên tính cách nhất trí của vấn đề 37
*Làm một dàn bài giản lược 39
*Vài lỗi phải tránh trong khi dàn bài 39
*Vài lỗi dàn bài 40
*Nghiên cứu cách bố cục của các đoạn văn danh tiếng 42
*Khi tìm ý phụ nên thong thả đợi tiềm thức phụ lực với ta 44
*Tìm ý phụ cách nào? 46
* Tìm tài liệu 47
*Khi ý hiện ra phải ghi liền 48
*Vài lời khuyên trong khi lựa ý 49
*Sắp đặt các ý phụ 51
TÓM TẮT CHƯƠNG 1 PHẦN II 57
Chương 2: SOẠN BẰNG MIỆNG - LUYỆN KÝ TÍNH 58
SOẠN BẰNG MIỆNG 58
*Không nên dùng ký chú 58
*Soạn diễn văn giữa thiên nhiên 59
*Đừng bao giờ học thuộc lòng diễn văn 61
LUYỆN KÝ TÍNH 61
*Khắc sâu hình ảnh trong óc 62
*Tìm liên quan giữa các ý 63
*Coi lại nhiều lần 64
TÓM TẮT CHƯƠNG 2 PHẦN II 66
Chương 3: ĐOẠN MỞ 67
*Đoạn mở quan trọng nhất 67
*Lung khởi 68
*Trực khởi 69
*Những điều nên tránh 70
*Những lối nên theo 72
TÓM TẮT CHƯƠNG 3 PHẦN II 77
Chương 4: ĐOẠN GIỮA 78
*Công dụng của đoạn giữa 78
*Thính giả không có thì giờ suy nghĩ 79
*Cụ thể hóa những cái trừu tượng 79
*Vài phép lý luận 80
*Những lỗi nên tránh trong khi lý luận 83
*Vài lối hành văn 86
TÓM TẮT CHƯƠNG 4 PHẦN II 91
Chương 5: ĐOẠN KẾT 92
*Phải soạn kỹ và học thuộc đoạn mở và đoạn kết thúc 92
*Những lỗi nên tránh 93
*Những qui tắc nên theo 94
*Vài lời kết 95
TÓM TẮT CHƯƠNG 5 PHẦN II 103
PHẦN 3: NGHỆ THUẬT THUYẾT PHỤC THÍNH GiẢ 105
Chương 1: SÁNG SỦA TRƯỚC HẾT 106
*Cần phải sáng sủa 106
*Làm sao cho ý được sáng sủa 107
*Làm sao cho lời được khúc chiết 109
*Phải làm cho thính giả trông thấy những ý của bạn 112
*Đọc trước diễn văn cho người thân nghe và nhờ chỉ dùm những chỗ tối nghĩa 115
TÓM TẮT CHƯƠNG 1 PHẦN III 118
Chương 2: KHẮC SÂU MỘT ẤN TƯỢNG VÀO ÓC THÍNH GiẢ 120
*Phải kích thích thị giác của thính giả 120
*Kể một chuyện lạ 121
+Dùng nhiều hình ảnh 123
+Nhỏ làm cho lớn, lớn làm cho nhỏ 123
*Đổi con số thành hình ảnh 125
*Dồn dập các sự kiện 126
*Dồn dập nhiều câu hỏi 127
*Dẫn lời các danh nhân 127
đoạn dưới, thành ra hai đoạn đối nhau 128
*Khen trước chê sau hoặc chê trước khen sau 129
*Chê mà là để khen, hoặc khen mà là chê 129
*Nói quá 130
*Đương nói thì ngừng và bỏ lửng câu 131
Chương 3: ĐÁNH VÀO TÂM LÝ THÍNH GiẢ 132
*Diễn giả phải là một nhà tâm lý 132
*Tâm lý chung của loài người 133
*Lòai người ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình thôi 134
*Hãy áp dụng tâm lý ấy khi bạn chỉ trích ai. Nhận rằng người khác có lý 139
*Loài người lười suy xét, có nhiều thành kiến và dễ bị ám thị 142
*Áp dụng tâm lý ấy vào môn diễn thuyết 144
*Tâm lý của các hạng người 145
*Tâm lý của các nhóm 146
Chương 4: ĐƯA THÍNH GiẢ TỚI HÀNH ĐỘNG 148
1.Phải đưa thính giả đến hành động 148
2.Phải thành thật, nghiêm trang, quảng đại và khiêm tốn 149
*Khéo lựa mồi 153
*Dùng kiến hôi để đuổi kiến vàng 154
TÓM TẮT CHƯƠNG 4 PHẦN III 156
Chương 5: THU THẬP DỤNG NGỮ VÀ LUYỆN LỜI 157
THƯ THẬP DỤNG NGỮ 157
*   Cách thu thập dụng ngữ 157
*   Vài thí dụ 159
LUYỆN LỜI 162
1.ích lợi của sự khéo dùng tiếng 162
2.Các loại dụng ngữ 163
3.Dụng ngữ cần phong phú 164
4.Làm sao cho dụng ngữ của ta được phong phú? 165
5.ích lợi của từ điển 167
6.Cách dùng tiếng 172
TÓM TẮT CHƯƠNG 5 PHẦN III  185
Chương 6 :LUYỆN GIỌNG 186
*   Giọng nói có thể luyện được 186
*   Thanh âm cần có hai điểu kiện: rung và vang 187
*  Chúng ta không biết thở 188
*  Phải thỏ' bằng hoành cách mạc 189
*  Hai cách tập thở 189
*  Cách thử sức chứa của phổi 190
*  Luyện hoành cách mạc và những bắp thịt ở trên sườn  191
*  Đừng cho bắp thịt của họng căng thẳng 192
*  Luyện lưỡi 192
*  Luyện môi 192
*  Tật cà lăm 193
*  Không nên sửa giọng 193
*  ít bài thơ văn để luyện giọng 195
TÓM TẮT CHƯƠNG 6 PHẦN III  211
PHẦN THỨ TƯ: LÚC NÓI 213
Chương 1: TRƯỚC KHI LÊN DIỄN ĐÀN 214
*  Giờ diễn thuyết 214
*  Phòng diễn thuyết 215
*  Có nên kê bàn ghê' cho diễn giả không? 217
*  Nửa ngày trước khi lên diễn đàn 218
*  Y phục 219
TÓM TẮT CHƯƠNG 1 PHẦN IV 222
Chương 2: CÁI BÀN VÀ LY NƯỚC  223
*  Mỉm cười khi bước lên diễn đàn 223
*  Nếu bạn còn hồi hộp 224
*  Giọng phải hợp với phòng, với thính giả và với ý 224
*  Đổi giọng 225
*  Nhấn mạnh vào những tiếng quan trọng 226
*  Khi nên đọc nhanh, lúc phải đọc chậm 227
*  Cách ngừng 228
*  Phải nói với thính giả 230
*  Khi thính giả buồn ngủ 231
*  Cảm tình phải thành thật 231
*  Điệu bộ. Những điệu bộ đã được qui định 231
*  Điệu bộ phải tự nhiên 232
*  Thói xấu phải bỏ  235
*  Những qui tắc nên theo 235
TÓM TẮT CHƯƠNG 2 PHAN IV 236
Chương 3: VINH HAY NHỤC 237
*  Các hạng thính giả 237
*  Quên họ đi vì họ đã chết rồi! 238
*  Chê và khen 238
*  Những phần thưởng xứng đáng 240
TÓM TẮT CHƯƠNG 3 PHẦN IV 241
KẾT 242
*  Nghề chơi còn lắm công phu, huống hồ là một nghệ thuật 242
*  Cho nên bạn phải trả nó một giá đắt 245
*  Tóm lại trong mỗi một tiếng “Yêu” 246
*  Phụng sự những lý tưởng cao cả 247
*  Đừng ngụy biện 248
TÓM TẮT CHƯƠNG KẾT 250
PHỤ LỤC I  
LỜI NÓI HÀNG NGÀY 251
*  Nói ít 252
*  Biết nghe 253
*  Câu chuyện xã giao 254
*  Điện thoại 255
*  Sau bữa tiệc 256
*  Khi xin việc 256
*  Các hội nghị 257
TÓM TẮT PHỤ LỤC 1 259
PHỤ LỤC II  
NHỮNG BÀI VĂN KIỂU MAU  260
Bài hịch răn các tướng sĩ 260
Kêu gọi sĩ tốt trong trận Ý Đại Lợi  265
Lời khuyên hướng đạo sinh 267
Kêu gọi thanh niên Ý Đại Lợi 267
Cho tôi tự do hặc chết 269
Diễn văn đọc sau một bữa tiệc tại Đại học dường Harvard  273
NHỮNG SÁCH DÙNG ĐỂ THAM KHẢO 276