Nói thẳng
Phụ đề: Nghệ thuật nói trước công chúng
Tác giả: Augustine Loorthusamy
Ký hiệu tác giả: LO-A
Dịch giả: Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS
DDC: 302.5 - Liên hệ cá nhân và xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000859
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 104
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008170
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 104
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI GIỚI THIỆU CỦA NGƯỜI DỊCH 3
LỜI CÁM ƠN 5
LỜI TỰA 7
NỘI DUNG 9
1. Tại sao nói? 11
Truyền thông là chuyện sinh tử 11
Mẫu thức truyền thông 12
Tính thánh thiêng của truyền thông 14
Truyền thông xét như lễ nghi 16
Sự cạnh tranh giữa các hình thức truyền thông 17
2. Nói trước công chúng ngày nay 19
3. Các yếu tố của bài nói chuyện 23
Người nhận/Thính giả 25
Thông điệp 28
Ngôn ngữ 34
Kênh truyền 34
Nguồn (túc là bạn, người nói) 39
Những nhận xét phản hồi 46
4. Chuẩn bị bài nói chuyện 49
Nói chuyện để thông tin 49
Nói chuyện để truyền cảm hứng 53
Nói chuyện để chỉ dẫn 55
5. Chuẩn bị và trình bày bài nói chuyện 61
Danh mục kiểm tra 61
Xếp đặt bài nói chuyện của bạn 63
Buổi tối trước hôm nói chuyện 67
Trước khi nói chuyện 68
Ứng xử trên khán đài 70
Diễn đàn mở (Open forum) 71
6. Các trường hợp đặc biệt 73
Bài nói chuyện ứng khẩu 73
Trả lời phóng vấn đột xuất 78
7. Sử dụng các phương tiện nghe nhìn 84
Nghe - Micrô 85
Băng cát - xét đĩa CD 87
Những phương tiện nghe nhìn 87
Hướng dẫn cách dùng các phương tiện nghe nhìn 89
8. Hỏi/đáp 98
LỜI KẾT 105