Basic Questions in Theology
Tác giả: Wolfhart Pannenberg
Ký hiệu tác giả: PA-W
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010165
Nhà xuất bản: The Westminster
Năm xuất bản: 1989
Khổ sách: 21
Số trang: 238
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1 Abbreviations vii
2 Translator's Preface ix
3 Foreword XV
4 The Crisis of the Scripture Principle I
5 Redemptive Event and History 15
6 Kerygma and Hỉstory 81
7 Hermeneutic and Universal History 96
8 On Historical and Theological Hermeneutic  137
9 What is a Dogmatic Statement? 182