La fonction symbolique et le langage
Tác giả: Jean Paulus
Ký hiệu tác giả: PA-J
DDC: 401 - Triết học và lý thuyết, ngôn ngữ quốc tế
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009675
Nhà xuất bản: Charles Desart
Năm xuất bản: 1969
Khổ sách: 21
Số trang: 173
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích