Metaphors we live by
Tác giả: George Lakoff, Mark Johnson
Ký hiệu tác giả: LA-G
DDC: 401 - Triết học và lý thuyết, ngôn ngữ quốc tế
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003335
Nhà xuất bản: The University of Chicago
Năm xuất bản: 1980
Khổ sách: 27
Số trang: 242
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích