Tài liệu học hỏi về năm thánh 2010
Phụ đề: Giáo hội tại Việt Nam: Mầu nhiệm - Hiệp thông - Sứ vụ
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 275.970 4 - Chuyên đề về Giáo hội Công giáo Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002187
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 116
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010242
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 116
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014647
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 116
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Lời ngỏ 3
2. Phần một: Tìm hiểu năm thánh 2010 5
3. Phần hai: Xây dựng Giáo hội Việt Nam "Mầu nhiệm - Hiệp thông - Sứ vụ" 8
Phần phụ lục: Một số bài viết về truyền giáo  
4. Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ truyền giáo 47
5. Nhìn lại sứ mạng truyền giáo trong 50 năm qua và hướng đến tương lai 64