Tâm tư
Tác giả: Kim Định
Ký hiệu tác giả: KI-D
DDC: 181 - Triết học Đông phương
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008806
Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 260
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008829
Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 260
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Tựa 11
I. Khởi bất dĩ tư thất vị viễn nhi 15
II. Vô nhị hay là phương pháp suy tư của triết Ấn Độ 39
III. Đường lệ chi hoa thiên kỳ phản nhi 63
IV. Phân tích một mẫu truyện phản chiếu lối Tâm như 89
V. Nữ Oa với bốn chân rùa 118
VI. Phong hồ Vũ Vu 134
VII. Du ư Nghệ 153
VIII. Triết lý nhân sinh 195
IX. Đèo ngang động dọc  225
X. Tổng quan 250