Phiên âm các tên riêng trong Kinh Thánh
Tác giả: Nhóm phiên dịch các GKPV
Ký hiệu tác giả: NHOM
DDC: 220.3 - Bách khoa và Từ điển Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008450
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 29
Số trang: 802
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích