Understanding the Bible from A to Z
Tác giả: Ron Rhodes
Ký hiệu tác giả: RH-R
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003191
Nhà xuất bản: Harvest House
Khổ sách: 21
Số trang: 357
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích