Nền tảng và ứng dụng của bản đồ tư duy
Nguyên tác: The ultimate of mind maps
Tác giả: Tony Buzan
Ký hiệu tác giả: BU-T
DDC: 371.3 - Phương pháp giảng dạy và học tập
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008279
Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 26
Số trang: 141
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương 1: Bản đồ tư duy là gì? 7
Chương 2: Hiểu về bộ não, giải phóng tiềm năng của bản thân 25
Chương 3: Mô hình cải thiện điều tư suy lối mòn 59
Chương 4: Mối liên hệ giữa sức khỏe thể chất và sức mạnh trí tuệ 83
Chương 5: Bản đồ tuy duy và sự thành công mỗi ngày 117
Lời kêt 142