Sử dụng trí tuệ của bạn
Phụ đề: Những kỹ thuật đổi mới học tập và tư duy để tận dụng tiềm năng trí tuệ của bạn
Tác giả: Tony Buzan
Ký hiệu tác giả: BU-T
DDC: 371.3 - Phương pháp hướng dẫn và học tập
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008186
Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 210
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008187
Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 210
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời cám ơn 9
Lời nói đầu 11
Giới thiệu 13
1. Một câu chuyện về sử dụng trí tuệ của bạn: Ước mơ không thể thành hiện thực - câu chuyện về Edward Hughes 17
2. Bộ nào của bạn kỳ diệu hơn bạn nghĩ 24
3. Bộ não đã bị kiềm chế như thế nào 44
4. Đọc nhanh hơn và hiệu quả hơn 49
5. Trí nhớ 69
6. Sơ đồ tư duy – Giới thiệu đặc tính của Từ và Tư duy 102
7. Sơ đồ tư duy – các quy tắc tự nhiên 122
8. Sơ đồ tư duy – Các phương pháp và ứng dụng cao cấp 150
9. Kỹ thuật học tập theo quan hệ hữu cơ của sơ đồ tư duy (MMOST) 159
10. Các chiều hướng mới 195
Phần kết 200