Sổ tay dịch thuật Anh ngữ Công giáo
Tác giả: Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng
Ký hiệu tác giả: TA-H
DDC: 200.3 - Từ điển về các tôn giáo
Ngôn ngữ: Song ngữ
Tập - số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007970
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 897
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007971
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 897
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích