Giai thoại về Trạng Quỳnh
Tác giả: Hoàng Oanh
Ký hiệu tác giả: HO-O
DDC: 895.922 301 - Truyện ngắn Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007890
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 19
Số trang: 119
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007925
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 19
Số trang: 119
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu  
Lệnh vua ban  7
Quả đào trường thọ  11
Chửi cha thằng nào bảo thái  13
Hũ tương đại phong  15
Làm thơ xin ăn  19
Ông nọ, bà kia  22
Quyển sách quý  25
Chọi gà trống thiến  30
Quan thị và quan võ hỗn chiến  34
Vụ kiện chôn sách  38
Miệng nhà quan  42
Bức tranh ngũ quả  45
Thư gửi bà giáo thụ  50
Đơn xin chôn trâu  52
Phơi sách  54
Tượng bà Banh  57
Cúng thành hoàng  59
Vay tiền bà chúa Liễu  62
Trả ơn bà chúa Liễu  65
Thơ mừng Chúa...  66
Lập đàn tế sao  68
Những vần thơ bất hủ  72
Đi xe không tốn tiền  77
Ngọa sơn  80
Đá bèo  82
Con gái quan Bảng  84
Nữ sĩ Đoàn Thị Điểm  86
Trạng Quỳnh làm mai  92
Cồn trạng Lột  97
Thi văn với sứ Tàu  100
Đón sứ tàu  103
Sứ Tàu qua cổng  104
Thi vẽ  106
Lấy nước ra khỏi lọ  109
Thi chọi trâu  111
Trồng cài dâng Chúa  113
Trạng chết Cháu cũng băng hà  117